Route

Penninx Schoenen, gevestigd aan Nieuwstraat 36 5421 KP Gemert, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

M. Verhagen Penninx is de Functionaris Gegevensbescherming van Penninx Schoenen, voor contact mail naar info@penninxschoenen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Penninx Schoenen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u klant van ons bent en omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@penninxschoenen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Penninx Schoenen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Verzenden van onze mail/nieuwsbrief en/of reclamefolder
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Om schoenen of aanverwanten bij u af te leveren

Geautomatiseerde besluitvorming

Penninx Schoenen neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Penninx Schoenen) tussen zit. Penninx Schoenen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Regulier kassasysteem voor retailbedrijven, waarin na akkoord van klanten, aankoopgegevens worden bewaard.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Penninx Schoenen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Aankoop-en (eventueel) adresgegevens worden in overleg met de klant opgeslagen en tot wederopzegging bewaard in het systeem voor (voornamelijk) naslagdoeleinden.

Klanten hebben ten allen tijden de mogelijkheid om de (persoons)gegevens te laten verwijderen. Daarvoor kan een e-mail worden gestuurd naar info@penninxschoenen.nl.

Delen van persoonsgegevens met derden

Penninx Schoenen verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Penninx Schoenen gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Penninx Schoenen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@penninxschoenen.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Penninx Schoenen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@penninxschoenen.nl